Video hướng dẫn khai báo hệ thống một cửa gia tại Cục Chăn nuôi

0

 

Thủ tục Đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu.

Thủ tục Miễn giảm kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu

Share.

Comments are closed.