Văn bản khác

Số hiệuTrích yếu nội dungNgày ban hànhTải về
Hướng dẫn số 4249/HD-BNN-TYHướng dẫn số 4249/HD-BNN-TY ngày 18 tháng 6 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn Kiểm soát vận chuyển lợn để nuôi làm giống, nuôi thương phẩm trong và ngoài vùng có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi14/06/2019
số 4178/HD-BNN-TYHướng dẫn số 4178/HD-BNN-TY ngày 14 tháng 6 năm 2019 Hướng dẫn Biện pháp xử lý, tiêu hủy lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi bằng phương pháp đốt14/06/2019
Mẫu báo cáo thành tích đề nghị bằng khen Bộ trưởngMẫu báo cáo thành tích đề nghị bằng khen Bộ trưởng
Biểu mẫu khai báo cấp chứng thư số và cấp email công vụ của Cục Chăn nuôi.
số 7607/KH-BNN-QLCL Kế hoạch số 7607/KH-BNN-QLCL Chuẩn bị và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 19/2016/QH14 ngày 28/7/2016 của Quốc hội về thành lập đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016” của Quốc hội07/09/2016
Số 2064/KH-UBNDKế hoạch số 2064/KH-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2016 Kế hoạch triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đàn Gà đồi Yên Thế, tỉnh Bắc Giang15/07/2016
Số 160/KH-UBNDKế hoạch số 160/KH-UBND ngày 12/7/2016 của UBND tỉnh Hà Giang Kế hoạch Quản lý lợn đực giống trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-202012/07/2016
số 678/CĐ-BNN-CN Công điện số 678/CĐ-BNN-CN ngày 22 tháng 01 năm 2016 về tăng cường quản lý chất cấm trong chăn nuôi22/01/2016
Số 192/HD-CN-GSLHướng dẫn số 192/HĐ-CN-GSL kỹ thuật đối với trại dê, cừu09/03/2015
Hướng dẫn 191/HD-CN-GSLHướng dẫn số 191/HĐ-CN-GSL kỹ thuật đối với trại nuôi thỏ09/03/2015