Triển khai chính thức cơ sở dữ liệu về thức ăn chăn nuôi

0

Thực hiện Quyết định số 5275/QĐ-BNN-VP ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành kế hoạch chuyển đổi số của Bộ năm 2022, Cục Chăn nuôi đã phối hợp với Tập đoàn VNPT xây dựng phần mềm cập nhật cơ sở dữ liệu (CSDL) về thức ăn chăn nuôi (TACN) gồm một số nội dung chính như: cập nhật thông tin về cơ sở sản xuất TACN; kê khai sản lượng TACN và giá TACN. Đây là công cụ hữu ích cho các tổ chức, cá nhân sản xuất TACN để thực hiện nghĩa vụ báo cáo tình hình sản xuất TACN theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 21/2019/TT-BNNPTNT ngày 28/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về TACN và thay thế cho hình thức báo cáo bằng bản cứng trước đây.

Đến nay, phần mềm đã hoàn thành và có thể đưa vào triển khai chính thức. Để chuẩn bị cho việc triển khai chính thức CSDL về TACN, Cục Chăn nuôi yêu cầu các tổ chức, cá nhân sản xuất TACN thực hiện một số nội dung sau:

  1. Thực hiện đăng ký tài khoản và cập nhật thông tin về cơ sở sản xuất TACN trên hệ thống CSDL tại địa chỉ tên miền: https://csdlchannuoi.mard.gov.vn. Thời gian hoàn thành trước ngày 31/7/2022.
  2. Thực hiện kê khai thông tin trên hệ thống CSDL như sau:

– Kê khai lần đầu: Kê khai số liệu về sản lượng TACN, giá TACN từng tháng trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2022 trên phần mềm. Thời gian hoàn thành trước ngày 07/8/2022 (mục đích của việc kê khai này để phục vụ thống kê CSDL về sản lượng TACN và giá TACN của cả năm 2022 trên hệ thống)

– Kê khai định kỳ hàng tháng (bắt đầu từ tháng 8/2022 trở đi): Trước ngày 07 hàng tháng, kê khai số liệu về sản lượng TACN, giá TACN trong tháng vào tuần đầu tiên của tháng tiếp theo (ví dụ từ ngày 1-7/8/2022 kê khai CSDL của tháng 7/2022)

  1. Trong quá trình thực hiện, mọi khó khăn, vướng mắc liên hệ:

– Ông Trương Mạnh Trường: Chuyên viên phòng Thức ăn chăn nuôi

Điện thoại: 0983.040.736; email: manhtruong4786@gmail.com

– Ông Nguyễn Hoàng Hải: Chuyên viên Văn phòng Cục

Điện thoại: 0979.331.498; email: hainh306@gmail.com

Việc kê khai CSDL về TACN là nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật, đồng thời là quyền lợi của đơn vị để tiếp cận thông tin chung về thị trường sản xuất TACN trên phạm vi cả nước.

Cục Chăn nuôi yêu cầu các tổ chức, cá nhân sản xuất TACN nghiêm túc thực hiện các nội dung nêu trên./.

Tệp đính kèm:

Share.

Comments are closed.