Thông báo

Số hiệuTrích yếu nội dungNgày ban hànhTải về
Xin lấy ý kiến góp ý Dự thảo TCVN
Cục Chăn nuôi lấy ý kiến góp ý đối với 02 dự thảo TCVN chó giống nội
Cục Chăn nuôi xin ý kiến góp ý góp ý đối với 03 dự thảo TCVN về thức ăn chăn nuôi
Công văn số 557/CN-MTCN ngày 28 tháng 7 năm 2022 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 46/2022/NĐ-CP ngày 13/7/2022 của Chính phủ
Triển khai chính thức cơ sở dữ liệu về thức ăn chăn nuôi
Tài liệu Hướng dẫn sử dụng Phần mềm hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu Chăn Nuôi quốc gia
Cục Chăn nuôi xin ý kiến góp ý Tiêu chuẩn quốc gia về Phúc lợi động vật trong chăn nuôi bò thịt, bò sữa và trâu
Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi
Cục Chăn nuôi Lấy ý kiến hủy bỏ QCVN trong lĩnh vực chăn nuôi
THÔNG BÁO triển khai Chương trình giống gốc vật nuôi theo Quyết định số 3639/QĐ-BNN-TC ngày 26/8/2021 về việc phê duyệt kế hoạch nhập khẩu giống gốc vật nuôi năm 2021 (đợt 3)
Thông báo về việc phê duyệt kế hoạch lưu giữ, sản xuất và cung ứng sản phẩm giống gốc vật nuôi năm 2021 (đợt 2)
Tài liệu Hội nghị tổng kết thực hiện Chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020
ĐÍNH CHÍNH THÔNG BÁO NGÀY 15/4/2021
Thông báo: Cục chăn nuôi được Bộ Nông nghiệp và PTNT giao đầu mối triển khai Chương trình giống gốc vật nuôi năm 2021 gồm chủng loại và số lượng cụ thể như sau:
Phát động tổ chức Cuộc thitrực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”
Video hướng dẫn khai báo hệ thống một cửa gia tại Cục Chăn nuôi
Tài liệu Hướng dẫn sử dụng phần mềm một cửa quốc gia tại BNN&PTNT năm 2020
Công văn số 7562/BNN-PC ngày 30/10/2020 về việc hưởng ứng Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến“Pháp luật với mọi người”
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA NUÔI GIỮ GIỐNG GỐC VÀ CUNG ỨNG SẢN PHẨM GIỐNG GỐC VẬT NUÔI NĂM 2020 ĐỢT 3
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA NUÔI GIỮ GIỐNG GỐC VÀ CUNG ỨNG SẢN PHẨM GIỐNG GỐC VẬT NUÔI NĂM 2020 ĐỢT 2
THÔNG BÁO triển khai chương trình giống gốc vật nuôi năm 2020
Cục Chăn nuôi lấy ý kiến của các cá nhân, tổ chức Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi
số 5542/TB-BNN-VPThông báo số 5542/TB-BNN-VP ngày 05/8/2019 Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại Hội nghị “Triển khai các giải pháp tổng hợp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi”05/08/2019
Tài liệu phục vụ hội thảo kỹ thuật lĩnh vực thức ăn chăn nuôi
Dự thảo Nghị định hướng dẫn chi tiết và biện pháp thi hành Luật Chăn nuôi
Thông báo số 7680/TB-BNN-VP ngày 02 tháng 10 năm 2018 Ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Thường trực Hà Công Tuấn về việc triển khai thực hiện Quyết định số 3346/QĐ-BNN-TCCB ngày 23/8/2018 điều chỉnh phân công nhiệm vụ kiểm tra chuyên ngành đối với một số sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu trước thông quan
số 3314/TB-BNN-VPThông báo số 3314/TB-BNN-VP ngày 03 tháng 5 năm 2018 Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại Hội nhị “quản lý và phát triển nuôi chim yến”05/03/2018
số 8666/TB-BNN-VPThông báo số 8666/TB-BNN-VP ngày 16/10/2017 về Ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Vũ Văn Tám về việc heo bị tiêm thuốc an thần trước khi mổ tại TP Hồ Chí Minh16/10/2017
số 7728/TB-BNN-VPThông báo số 7728/TB-BNN-VP ngày 13/9/2016 Ý kiến kết luận của thứ trưởng Trần Thanh Nam tại buổi làm việc với Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam13/09/2016
số 7638/TB-BNN-VPThông báo số 7638/TB-BNN-VP ngày 08/9/2016 Y kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại cuộc họp về công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm08/09/2016
Thông báo số 28/TB-CN-VP Thông báo số 28/TB-CN-VP ngày 12/09/2016 về việc tuyển dụng viên chức năm 201612/09/2016
số 6439/TB-BNN-VPThông báo số 6439/TB-BNN-VP ngày 01/08/2016 Ý kiến kết luận của thứ trưởng Vũ Văn Tám tại Hội nghị Sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016.01/08/2016
số 5130/TB-VP-BNNThông báo số 5130/TB-VP-BNN ngày 20 tháng 6 năm 2016 thông báo ý kiến kết luận của thứ trưởng Vũ Văn Tám về Hội nghị phát triển chăn nuôi trong điều kiện hạn hán ở các tỉnh Duyên hải miền Trung20/06/2016
số 5128/TB-BNN-VPThông báo số 5128/TB-BNN-VP ngày 20/6/2016 Thông báo ý kiến Kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp đánh giá 3 năm thực hiện đề án tái cơ cấu chăn nuôi20/06/2016
Thông báo bổ sung, cập nhật Danh mục mẫu công trình khí sinh học và Danh mục chế phẩm sinh học được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận tiến bộ kỹ thuật và được phép lưu hành tại Việt Nam
Số: 419/TB-VPCPThông báo số 419/TB-VPCP kết luận của Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban chỉ đạo Tây Bắc tại Hội nghị phát triển chăn nuôi vùng Tây Bắc31/12/2015
Số 6190/TB-BNN-TCCBThông báo số 6190/TB-BNN-VP ngày 04 tháng 8 năm 2015 thông báo ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp giap ban công tác tháng 7 và triển khai công tác tháng 8 năm 2015 của Bộ04/08/2015
Số 5711/TB-BNN-VPThông Báo Số 5711/TB-BNN-VP ngày 17 tháng 7 năm 2015 Kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại Hội nghị ” Phát triển nghiên cứu ứng dựng công nghệ sinh học trong nông nghiệp”17/07/2015
Số: 5725 /TB-BNN-VPThông báo Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại Hội nghị “Đánh giá tình hình thực hiện Đề án tái cơ cấu chăn nuôi và triển khai các nhiệm vụ cấp bách 6 tháng cuối năm 2015”17/07/2015
số 5389/TB-BNN-VP Thông báo ý kiến kết luận của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại cuộc họp triển khai chương trình, kế hoạch năm 2015 về chuỗi cung cấp rau, thịt an toàn tp. Hà Nội07/07/2015
số 4245/TB-BNN-VPThông báo số 4245/TB-BNN-VP ngày 01/06/2015 Kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại hội nghị phát triển sản xuất sắn bền vững01/06/2015
Số 3780 TB-BNN-VPThông báo 3780 TB-BNN-VP ngày 18 tháng 5 năm 2015 Ý kiến kết luận Bộ trưởng Cao Đức phát tại cuộc họp giao ban công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tháng 4 năm 2015.18/05/2015
Số 3941/TB-BNN-VPThông báo 3941/TB-BNN-VP ngày 21/05/2015 Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát về hội nghị “Bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong chăn nuôi”21/05/2015