Thông báo về việc phê duyệt kế hoạch lưu giữ, sản xuất và cung ứng sản phẩm giống gốc vật nuôi năm 2021 (đợt 2)

0

THÔNG BÁO

Cục chăn nuôi được Bộ Nông nghiệp và PTNT giao đầu mối triển khai Chương trình giống gốc vật nuôi theo Quyết định số 3490/QĐ-BNN-TC ngày 9/8/2021 về việc phê duyệt kế hoạch lưu giữ, sản xuất và cung ứng sản phẩm giống gốc vật nuôi năm 2021 (đợt 2) gồm chủng loại và số lượng cụ thể như sau:

  1. Nuôi giữ.
TT Loại giống gốc ĐVT Số lượng Khu vực nuôi giữ đàn giống gốc
1 Lợn Yorkshire, Landrace nái GG phối hợp với lợn đực kiểm tra năng suất. con 300 Miền Bắc
2 Lợn đực kiểm tra năng suất con 50 Miền Bắc
3 Gà Lương Phượng mái thuần SS con 1.000 Miền Bắc
6 Gà Móng mái thuần SS con 1.500 Toàn Quốc
7 Gà Tiên Yên mái dòng thuần SS con 1.700 Toàn Quốc
8 Tằm thầu dầu lá sắn thuần 5.500 Toàn Quốc
9 Lợn Móng cái – CD nái thuần sinh sản con 100 Toàn Quốc

Xin mời các cơ sở chăn nuôi có đủ điều kiện năng lực về con người, cơ sở vật chất và đàn giống gốc vật nuôi đáp ứng Quyết định số 2317/QĐ-BNN-CN ngày 07/6/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt tiêu chí đối với cơ sở nuôi giữ giống gốc, sản xuất và cung ứng sản phẩm giống gốc vật nuôi và giống gốc thủy sản, Quyết định số 675/QĐ-BNN-CN ngày 4/4/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT đăng ký tham gia thực hiện việc nuôi giữ đàn giống gốc và cung ứng sản phẩm giống gốc từ 1/1 đến 31/12/2021.

Đăng ký tham gia bằng văn bản có chữ ký và đóng dấu gửi về Cục Chăn nuôi – Bộ nông nghiệp và PTNT, số 16, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội từ 16 giờ ngày 9/8 đến hết 16 giờ ngày 13/8/2021.

(Liên hệ chi tiết với bà Trần Thị Ngọc Lan (ĐT: 0961186668, E.mail: ngoclanmanh@yahoo.com), Phòng giống vật nuôi – Cục Chăn nuôi.

 

 

Hà Nội, Ngày 09 tháng 8 năm 2021

CỤC CHĂN NUÔI

Tệp đính kèm:

Share.

Comments are closed.