THÔNG BÁO triển khai Chương trình giống gốc vật nuôi theo Quyết định số 3639/QĐ-BNN-TC ngày 26/8/2021 về việc phê duyệt kế hoạch nhập khẩu giống gốc vật nuôi năm 2021 (đợt 3)

0

Cục chăn nuôi được Bộ Nông nghiệp và PTNT giao đầu mối triển khai Chương trình giống gốc vật nuôi theo Quyết định số 3639/QĐ-BNN-TC ngày 26/8/2021 về việc phê duyệt kế hoạch nhập khẩu giống gốc vật nuôi năm 2021 (đợt 3) cụ thể như sau:

Giống nhập ĐVT Số lượng
     
Vịt Star53 Heavy ông bà con 1.105
– Trống con 215
– Mái con 890

Xin mời các cơ sở chăn nuôi (khu vực phía Bắc, đã và đang nuôi giữ giống gốc và cung ứng sản phẩm giống gốc vật nuôi) có đủ điều kiện năng lực về con người, cơ sở vật chất đáp ứng Quyết định số 2317/QĐ-BNN-CN ngày 07/6/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt tiêu chí đối với cơ sở nuôi giữ giống gốc, sản xuất và cung ứng sản phẩm giống gốc vật nuôi và giống gốc thủy sản, đăng ký tham gia bằng văn bản có chữ ký và đóng dấu gửi về Cục Chăn nuôi – Bộ nông nghiệp và PTNT, số 16, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội từ 16 giờ ngày 27/8 đến hết 16 giờ ngày 31/8/2021.

(Liên hệ chi tiết với bà Trần Thị Ngọc Lan (ĐT: 0961186668, E.mail: ngoclanmanh@yahoo.com), Phòng giống vật nuôi – Cục Chăn nuôi.

 

  Hà Nội, Ngày 27 tháng 8 năm 2021

CỤC CHĂN NUÔI

Tệp đính kèm:

Share.

Comments are closed.