Thông báo: Cục chăn nuôi được Bộ Nông nghiệp và PTNT giao đầu mối triển khai Chương trình giống gốc vật nuôi năm 2021 gồm chủng loại và số lượng cụ thể như sau:

0

THÔNG BÁO

Cục chăn nuôi được Bộ Nông nghiệp và PTNT giao đầu mối triển khai Chương trình giống gốc vật nuôi năm 2021 gồm chủng loại và số lượng cụ thể như sau:

  1. Nuôi giữ.
TT Loại giống gốc ĐVT Số lượng Khu vực nuôi giữ đàn giống gốc
1 Lợn YS, LR và DR nái GGP SS con 150 Miền Bắc
2 Lợn YS, LR và DR nái GGP SS con 300 Miền Nam
3 Lợn đực KTNS phục vụ sản xuất con 200 Miền Nam
4 Lợn VCN nái GGP SS con 350 Miền Bắc
5 Lợn đực VCN KTNS phục vụ sản xuất con 50 Miền Bắc
6 Lợn Móng Cái cái thuần SS con 140 Miền Bắc
7 Lợn hương cái thuần SS con 100 Miền Bắc
8 Vịt STAR53 mái dòng thuần SS con 4.000 Miền Bắc
9 Vịt SM3 mái dòng thuần SS con 2.200 Miền Bắc
10 Vịt CV Super M (SM) mái dòng thuần SS con 1.000 Miền Núi, TD phía Bắc
11 Vịt V2, V7, V12, V17 mái dòng thuần SS con 3.500 Miền Nam
12 Vịt biển (Haiya) mái thuần SS con 1.000 Miền Bắc
13 Vịt biển (ĐX) mái dòng thuần SS con 600 Miền Bắc
14 Vịt biển mái dòng thuần SS con 1.500 Miền Nam
15 Vịt TC mái dòng thuần SS con 2.000 Miền Nam
16 Ngan R71, R51 mái dòng thuần SS con 3.600 Miền Bắc
17 Ngan RT7, RT9 mái dòng thuần SS con 1.000 Miền Bắc
18 Gà LV mái dòng thuần SS con 3.500 Miền Bắc
19 Gà LMT1, LMT2 mái dòng thuần SS con 1.200 Miền Trung
20 Gà H’Mong mái thuần SS con 1.700 Miền Bắc
21 Gà ri mái dòng thuần SS con 1.500 Miền Bắc
22 Gà màu VLV1, VLV2 mái dòng thuần SS con 4.500 Miền Nam
23 Gà Ninh Hòa mái dòng thuần SS con 4.500 Miền Trung
24 Gà chọi mái thuần SS con 500 Miền Trung
25 Trâu đầm lầy (nội) cái thuần SS con 70 Miền Bắc
26 Trâu Muhra, đầm lầy (nội) cái thuần SS con 90 Miền Nam
27 Ngựa nội cái thuần SS con 40 Miền Bắc
28 Bò Senepol cái thuần SS con 30 Miền Bắc
29 Bò đực Brahman-MCĐ, Red Angus-MCĐ, BBB-MCĐ và HF-MCĐ nhập ngoại sản xuất tinh con 35 Miền Bắc
30 Bò đực Brahman, Angus, Charolais và BBB nhập ngoại sản xuất tinh con 22 Miền Bắc
31 Trâu đực SX tinh con 05 Miền Bắc
32 Bò Red Angus cái thuần SS con 50 Miền Nam
33 Bò Droughmaster cái thuần SS con 70 Miền Nam
34 Bò Brahman cái thuần SS con 140 Miền Nam
35 Dê Boer cái thuần SS con 150 Miền Bắc & Miền Trung
36 Dê Saanen cái thuần SS con 150 Miền Bắc & Miền Trung
37 Dê bách thảo cái thuần SS con 200 Miền Bắc & Miền Trung
38 Dê Boer cái thuần SS con 60 Miền Nam
39 Dê bách thảo cái thuần SS con 140 Miền Nam
40 Cừu Phan Rang cái thuần SS con 600 Miền Bắc & Miền Trung
41 Tằm lưỡng hệ thuần 4.000 Miền Bắc
42 Tằm đa hệ thuần 6.000 Miền Bắc
43 Phối giống công ích bò có chửa con 5.000 Miền Bắc
  1. Nhập khẩu giống
TT Giống nhập ĐVT Số lượng
       
1 Vịt Star53 Heavy ông bà con 2.000
– Trống con 400
– Mái con 1.600
2 Dê Boer thuần con 78
– Đực con 14
– Cái con 64
3 Lợn LR, YS cụ kỵ con 90
– Đực con 18
– Cái con 72
4 Bò cái Senepol thuần con 26
5 Bò đực giống con 08
Bò đực giống BBB con 4
Bò đực giống Charolais con 4

Xin mời các cơ sở chăn nuôi có đủ điều kiện năng lực về con người, cơ sở vật chất và đàn giống gốc vật nuôi đáp ứng Quyết định số 2317/QĐ-BNN-CN ngày 07/6/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt tiêu chí đối với cơ sở nuôi giữ giống gốc, sản xuất và cung ứng sản phẩm giống gốc vật nuôi và giống gốc thủy sản, Quyết định số 675/QĐ-BNN-CN ngày 4/4/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT đăng ký tham gia thực hiện việc nuôi giữ đàn giống gốc và cung ứng sản phẩm giống gốc từ 1/1 đến 31/12/2021.

Đăng ký tham gia bằng văn bản có chữ ký và đóng dấu gửi về Cục Chăn nuôi – Bộ nông nghiệp và PTNT, số 16, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội từ 10 giờ ngày 15/4 đến 10 giờ ngày 26/4/2021.

(Liên hệ chi tiết với bà Trần Thị Ngọc Lan (ĐT: 0961186668, E.mail: ngoclanmanh@yahoo.com), Phòng giống vật nuôi – Cục Chăn nuôi.

 

Hà Nội, Ngày 15 tháng 4 năm 2021

CỤC CHĂN NUÔI

Tệp đính kèm:

Share.

Comments are closed.