QUY TRÌNH KHẢO NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH GIỐNG VẬT NUÔI – PHẦN 4: GIỐNG TRÂU

0

Thực hiện quy định tại Thông tư số 01/2021/TT-BNNPTNT ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Cục Chăn nuôi đề nghị Quý cơ quan/chuyên gia đóng góp ý kiến cho dự thảo TCVN Quy trình khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi – Phần 4. Giống trâu.

Văn bản góp ý xin gửi về trước ngày 15/6/2023:

Phòng Thanh tra, Pháp chế – Cục Chăn nuôi

Số 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

email: hoangthienhuongvn@gmail.com

Tệp đính kèm:

Share.

Comments are closed.