image banner

TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 26
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
21/VBHN-BNNPTNT 09/07/2024 Văn bản hợp nhất Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 và Thông tư số 18/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ trưởng Bộ NNPTNT
Lượt xem: 40
Tải về 4
03/2024/TT-BNNPTNT 01/04/2024 Thông tư bãi bỏ một số quy định tại Thông tư số 34/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 10 năm 2014 và Thông tư số 20/2017/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lượt xem: 80
Tải về 1
672/QĐ-BNN-CN 05/03/2024 Về việc bãi bỏ Quyết định số 3368/QĐ-BNN-CN ngày 06 tháng 9 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với vật nuôi giống gốc
Lượt xem: 107
Tải về 9
01/2024/TT-BNNPTNT 02/02/2024 Thông tư ban hành bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
Lượt xem: 96
Tải về 6
490/QĐ-BNN-CN 01/02/2024 Bãi bỏ Quyết định số 06/QĐ-BNNPTNT-CN ngày 02 tháng 01 năm 2020 về việc đính chính Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT
Lượt xem: 58
Tải về 1
1741/QĐ-TTg 30/12/2023 Quyết định Phê duyệt Đề án Phát triển công nghiệp sản xuất giống vật nuôi đến năm 2030
Lượt xem: 63
Tải về 1
1740/QĐ-TTg 30/12/2023 Quyết định Phê duyệt Đề án Phát triển công nghiệp giết mổ, chế biến và thị trường sản phẩm chăn nuôi đến năm 2030
Lượt xem: 57
Tải về 1
5968/QĐ-BNN-PC 28/12/2023 Quyết định công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023
Lượt xem: 53
Tải về 0
1625/QĐ-TTg 15/12/2023 Quyết định Phê duyệt Đề án Phát triển công nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi đến năm 2030
Lượt xem: 49
Tải về 2
19/2023/TT-BNNPTNT 15/12/2023 Ban hành dạnh mục hóa chất, chế phẩm sinh học, vi sinh vật được phép sử dụng trong sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi tại VN
Lượt xem: 75
Tải về 1
123
image advertisement image advertisement image advertisement image advertisement image advertisement
image advertisement image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 403
  • Trong tuần: 5 884
  • Tất cả: 139132