Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Khối Tổng cục, Cục năm 2022 và Ký giao ước thi đua năm 2023

0

Căn cứ Quy chế hoạt động của Khối thi đua các Cục, Tổng cục; căn cứ kế hoạch công tác đã được Khối thi đua thống nhất; được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ, ngày 16/3/2023 tại tỉnh Hòa Bình, Cục Chăn nuôi phối hợp với Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (Trưởng/Phó Khối thi đua năm 2022) tổ chức Hội nghị nhằm đánh giá kết quả công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 và Ký giao ước thi đua năm 2023.

Tham dự, chủ trì và chỉ đạo Hội nghị có sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Quốc Trị – Ủy viên Ban cán sự, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng thứ nhất, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, có sự tham dự của các đồng chí Lãnh đạo, công chức các đơn vị thành viên Khối.

Năm 2022, Ngành Nông nghiệp và PTNT tiếp tục vượt qua khó khăn, thách thức từ thiên tai, dịch bệnh, thị trường toàn cầu bị đứt gãy, nhiều chuỗi cung ứng, giá vật tư đầu vào tăng cao.

Ngành đã đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu đề ra, nhiều chỉ tiêu hoàn thành xuất sắc, khẳng định vai trò trụ đỡ, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia, tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân, từng bước chuyển từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp, một số chỉ tiêu tăng trưởng chủ yếu như sau: (1). Tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành đạt 3,36%; (2). Tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt mức kỷ lục 53,22 tỷ USD, tăng 9,3% so với cùng kỳ; (3). Có 73,06% số xã đạt chuẩn nông thôn mới và 255 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; (4). Số xã đạt tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới trên 78%; (5). Tỷ lệ che phủ rừng đạt 42,02%, từng bước nâng cao chất lượng rừng; (6). Từng bước hoàn thành thể chế, chính sách, pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT.

Để đạt được kết quả trên đây, phải kể đến đóng góp của các phong trào thi đua của mỗi đơn vị, của Khối Tổng cục, Cục. Các thành viên trong Khối nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, không ngừng đổi mới, sáng tạo, cải tiến cách thức làm việc theo hướng chuyên nghiệp, chuyên sâu; công tác thi đua khen thưởng được các đơn vị tổ chức, thực hiện vừa toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm, thường xuyên đổi mới, bám sát nhiệm vụ chính trị, hoạt động chuyên môn của từng đơn vị.

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị phát biểu, giao nhiệm vụ như sau: Kế thừa, phát huy kết quả đã đạt được, làm động lực để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 của Khối các Cục; yêu cầu cấp Trưởng các đơn vị trực tiếp Ký kết giao ước, để thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác thi đua, khen thưởng nói riêng và công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn nói chung; tổ chức các phong trào thi đua phải dễ thực hiện, đi vào thực chất, không hình thức; Khối thống nhất, đề xuất nhiều hơn về số lượng đơn vị được khen thưởng vào cuối năm 2023, để không bị thiệt thòi.

Tại Hội nghị, đã thống nhất bầu Cục Kinh tế hợp tác và PTNT là Khối trưởng, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới trung ương là Phó Khối thi đua khen thưởng các Cục năm 2023./.

Share.

Comments are closed.