image banner
Bộ TCVN 13474 Quy trình khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi gồm các phần sau:
TCVN 13474-1:2022 Quy trình khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi - Phần 1: Giống gia cầm.
TCVN 13474-1-2022 Quy trình khảo nghiệm kiểm định GVN phần 1. Giống Gia cầm638339123380887054.pdf
image advertisement image advertisement image advertisement image advertisement image advertisement
image advertisement image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 691
  • Trong tuần: 6 852
  • Tất cả: 111271