ĐÍNH CHÍNH THÔNG BÁO NGÀY 15/4/2021

0

Cục chăn nuôi có Thông báo ngày 15/4/2021 trên cổng thông tin điện từ về việc đăng ký triển khai Chương trình giống gốc vật nuôi năm 2021, nay xin đính chính lại cụ thể việc nuôi giữ giống gốc vật nuôi tại mục 17 và 29 như sau:

 

TT

Loại giống gốc ĐVT Số lượng Khu vực nuôi giữ đàn giống gốc
17 Ngan RT7, RT8 mái dòng thuần SS con 1.000 Miền Bắc
29 Bò đực Brahman-MCĐ, Red Angus-MCĐ, BBB-MCĐ và HF-MCĐ nhập ngoại sản xuất tinh con 30 Miền Bắc

 

Các nội dung khác vẫn thực hiện theo đúng Thông báo ngày 15/4/2021.

(Liên hệ chi tiết với bà Trần Thị Ngọc Lan (ĐT: 0961186668, E.mail: ngoclanmanh@yahoo.com), Phòng giống vật nuôi – Cục Chăn nuôi.

 

  Hà Nội, Ngày 19 tháng 4 năm 2021

CỤC CHĂN NUÔI

Tệp đính kèm:

Share.

Comments are closed.