Cục Chăn nuôi lấy ý kiến góp ý của các cơ quan/chuyên gia đối với Dự thảo TCVN Quy trình khảo nghiệm, kiểm định sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi

0

Căn cứ quy định tại Thông tư số 01/2021/TT-BNNPTNT ngày 18/3/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và xây dụng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Cục Chăn nuôi đã xây dựng và hoàn thiện 02 Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN):

Quy trình khảo nghiệm, kiểm định sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi. Để hoàn thiện dự thảo TCVN làm cơ sở trình cơ quan có thẩm quyền công bố theo quy định, Cục Chăn nuôi lấy ý kiến góp ý của các cơ quan/chuyên gia đối với Dự thảo TCVN nêu trên (gửi kèm), trên Website của Cục, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ý kiến góp ý bằng văn bản, đề nghị gửi về Phòng Thanh tra, Pháp chế – Cục Chăn nuôi trước ngày 08/12/2022, theo địa chỉ:

Phòng Thanh tra, Pháp chế – Cục Chăn nuôi

Địa chỉ: Số 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 02437331225, DĐ: 0913307019

Email: hoangthienhuongvn@gmail.comnghiattv@gmail.com

Tệp đính kèm:

Share.

Comments are closed.