Công văn số 7562/BNN-PC ngày 30/10/2020 về việc hưởng ứng Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến“Pháp luật với mọi người”

0

Thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, ngày 05/10/2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 3695/KH-BTP về việc tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Cuộc thi) và thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi. Ngày 15/10/2020,Ban Tổ chức Cuộc thi đã ban hành Thể lệ số 3819/TL-BTC.

Căn cứ nội dung nêu trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ quan tâm thực hiện các nội dung sau đây:

1. Vận động, khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi.

2. Đẩy mạnh công tác truyền thông về Cuộc thi trên Cổng/Trang Thông tin điện tử hoặc hình thức phù hợp khác; có thể đăng tải đường link của Cuộc thi trên Cổng/Trang Thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị; chủ động cập nhật tin, bài truyền thông về Cuộc thi và gửi về Ban Tổ chức (email: anhm@moj.gov.vn) để theo dõi, đăng tải trên trang chủ của Cuộc thi.

3. Cuộc thi sẽ diễn ra đến hết ngày 20/11/2020. Để tham gia Cuộc thi, người thi truy cập vào Chuyên mục Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật với mọi người” trên Cổng Thông tin điện tử BộTư pháp; Trang tin Phổ biến, giáo dục pháp luật -Bộ Tư pháp và Báo Pháp luật Việt Nam điện tử hoặc website của Cuộc thi theo đường dẫn:https://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Pages/home.aspx./.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan, đơn vị./

Tệp đính kèm:

Share.

Comments are closed.