Công văn số 4150/BNN-CN ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tháo gỡ khó khăn trong vận chuyển vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất và chế biến nông sản

0

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được phản ánh của nhiều doanh nghiệp chăn nuôi, thủy sản, trồng trọt và lâm nghiệp về việc gặp khó khăn khi lưu thông, vận chuyển vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất và chế biến nông sản,… tại một số địa phương đang có dịch Covid-19.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 789/CĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2021 về áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 và phát triển kinh tế để thực hiện mục tiêu kép, đồng thời góp phần thúc đẩy sản xuất đáp ứng nhu cầu thực phẩm cho người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu nông sản; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan, ban ngành trực thuộc tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người và phương tiện vận chuyển các loại vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất và chế biến nông sản được lưu thông trên địa bàn của tỉnh và liên tỉnh khi đã tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện các nội dung nêu trên./.

Tệp đính kèm:

Share.

Comments are closed.