Chỉ thị

Số hiệuTrích yếu nội dungNgày ban hànhTải về
số 3005/CT-BNN-TYChỉ thị số 3005/CT-BNN-TY ngày 11/4/2017 v/v Tăng cường công tác quản lý vận chuyển, giết mổ động vật bảo đảm an toàn thực phẩm11/04/2017
Chỉ thị số 9407/CT-BNN-CNChỉ thị số 9407/CT-BNN-CN ngày 8/11/2016 v/v Phòng chống đói, rét cho gia súc trong vụ Đông – Xuân 2016-201711/11/2016
số 2956/CT-BNN-QLCLChỉ thị số 2956/CT-BNN-QLCL ngày 13/4/2016 về tăng cường kiểm soát lạm dụng hóa chất, phụ gia trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản13/04/2016
Số: 10200 /CT-BNN-CNChỉ thị Số: 10200 /CT-BNN-CN ngày 16/12/2015 Về việc phòng chống đói, rét cho gia súc trong vụ Đông – Xuân 2015 – 201616/12/2015
số 2785/CT-BNN-CNChỉ thị số 2785/CT-BNN-CN ngày 7/9/2015 về tăng cường quản lý chất cấm trong chăn nuôi07/09/2015
Số: 5931/CT-BNN-KHChỉ thị số 5931/CT-BNN-KH về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-TW ngày 16 tháng 01 năm 2012 của ban chấp hành TW khóa IX về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 202027/07/2015
Chỉ thị số 10/CT-TTg Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 29/5/2015 về tăng cường công tác kiểm soát, khắc phục tình trạng ô nhiễm trong hoạt động sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản.29/05/2015
Chỉ thị số 34/CT-TTgChỉ thị số 34/CT-TTg về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm trong tình hình mới.11/12/2014
Chỉ thị số 396/CT-BNN-TCLN ngày 15/01/2015 về Tăng cường công tác quản lý các cơ sở nuôi động vật hoang dã hung dữ
số 9648/CT-BNN-CNChỉ thị số 9648/CT-BNN-CN về việc phòng chống đói, rét cho gia súc trong vụ Đông – Xuân 2014-201501/12/2014