Các đơn vị, địa điểm bán sản phẩm Gà đồi Yên Thế, Bắc Giang

0

Số TT

Họ và tên

Số điện thoại

Ô tô BKS

Địa bàn tiêu thụ

1

Nguyễn Văn Tình

01668481114

98 C 00171

Hà Nội

2

Nguyễn Văn Công

01686166555

98 C 02197

Hà Nội, Thái Nguyên

3

Nguyễn Văn Mạnh

01665735913

Hà Nội, Quảng Ninh

4

Nguyễn Văn Linh

Hà Nội

5

Trần Văn Thọ

0988834629

98 C 02592

Hà Nội, Phú Thọ

6

Trần Văn Thiệp

0987523440

Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh, Phú Thọ

7

Quách Văn Hùng

0977421055

Hà Nội

8

Bùi Văn Huy

0988720241

Hà Nội

9

Nguyễn Văn Xuân

0979382051

Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng

10

Cao Sĩ Điệp

0977478011

Hà Nội

11

Vũ Văn Tuyên

0966383228

Bắc Ninh, Quảng Ninh

12

Hoàng Xuân Điều

0978392582

Hà Nội

13

Hoàng Văn Sơn

01688757793

Hà Nội

14

Hoàng Văn Đông

01686015004

98 H 1294

Hà Nội, Bắc Ninh

15

Hoàng Văn Dương

0977644174

98 L 00929

Hà Nội

16

Lê Văn Huy

0985727025

98 H 3115

Hải Dương, Quảng Ninh

17

Lê Văn Hưng

0978450692

98 C 00932

Hải Dương, Lạng Sơn

18

Lương Đức Hùng

0982832099

98 H 0696

Thanh Hóa, Nghệ An

19

Phạm Văn Dũng

0985415346

99 L 0427

Hà Nội, Bắc Ninh

20

Hoàng Văn Hoàn

01634.093.182

98F6-9660

Thạch Bàn, Gia Lâm, Hà Nội

21

Trần Văn Tâm

Ô tô

Hà Nội

22

Nguyễn Văn Hanh

0986361401

Ô tô

Hà Nội

23

Phạm Viết Bằng

Xe Máy

Thường Tín, Hà Nội

24

Lê Duy Thắng

Xe Máy

Hà Nội

25

Phạm Khắc Bầng

01683706899

98 H 3243

Đồ Sơn – Hải Phòng

26

Trần Văn Tuyền

Hà Nội

27

Công ty Giang Sơn

Hà Nội

28

Vũ Đình Phong

0.966043989

34C-03276

Hải Dương

29

Phùng Xuân Nhật

0.984040999

33M-5953

Hà Nội

30

Lê Xuân Quyền

0.987707396

Quảng Ninh

31

Lã Văn Sơn

  Quảng Ninh,  Hà Nội

32

Phạm Văn Thành

  Thường Tín – Hà Nội

33

Mã Văn Linh

  Thường Tín – Hà Nội

34

Chu Quang Long

  Quảng Ninh,

35

Nguyễn Văn Khiêm

   Hà Nội

36

Nguyễn Thị Thơm

  Quảng Ninh,

37

Nguyễn Thị Nhung

0.974832737

xe ô tô Hà Nội

38

Nguyễn Thị Lợi

29X 6018 Hải Phòng

39

Nguyễn Thị Nghiệp

0987347649

16M 2512  

40

Nguyễn Văn Chiêng

30Z 3733  

41

Mã Thị Linh

0983534416

98K 9661  

42

Mã Thị Loan

0974226397

33M 2879  

43

Dương Văn Chiến

20L-0082 Kiến An – Hải Phòng

44

Phạm Văn Nghĩa

12K-4003 Thường Tín – Hà Nội

45

Quách Văn Hường

98K-8134 Thường Tín – Hà Nội

46

Ngô Thị Sự

98H-2065 Cao Lộc – Lạng Sơn

47

Hoàng Văn Tâm

98H-2361 Thủy Nguyên – Hải Phòng

48

Chu Văn Quản

0.912767830

29X-6318 Ân Thị – Hưng Yên

49

Trần Văn Thọ

34L-9270 Thường Tín – Hà Nội

50

Phí Văn Thắng

0.1634065754

17C-00837 Đông Hưng – Thái Bình

51

Dương Đông Hưng

29C-11878 An Dương – Hải Phòng

52

Bùi Văn Duyên

98K-7890 Thường Tín – Hà Nội

53

Mai Thị Thuần

90T-6840 Thường Tín – Hà Nội

54

Quách Văn Dũng

98C-02829 Thường Tín – Hà Nội

55

Bùi Quang Dương

98C-02883 Quảng Yên – Quảng Ninh

56

Tô Văn Hùng

0.1657384498

14C-05194  

57

Tạ Thị Vượng

98C-2373 Thường Tín – Hà Nội

58

Lê Duy Thắng

0.1634055754

98H-4005 Phúc Thọ – Hà Nội

59

Nguyễn Thị Liệu

98H-1647 Ba Chẽ – Quảng Ninh

60

Hoàng Thị Đào

98K-3558 Thường Tín – Hà Nội

61

Nguyễn Quang Bảy

0.982877058

98H-1105 Phúc Thọ – Hà Nội

62

Dương Xuân Triệu   26C-01779 TP Sơn La, Sơn la

63

Nguyễn Phúc Tuấn   11C-01039 TP Cao Bằng, Cao Bằng

64

Thân Văn Chính   20C-03632 Bảo Lâm, Cao Bằng

65

Phan Văn Phi   37C-19791 Nam Thái, Nam Đàn, Nghệ An

66

Nông VĂn Vượng   11C-02738 P Sông Hiến, TP Cao Bằng, Cao Bằng

67

Trần VĂn Sang   37C-24501 Nam Thái, Nam Đàn, Nghệ An

68

Trần Văn Diệu   30K-3924 TP Điện Biên, Điện Biên

69

Nông Văn Giảng   98C-12739 Nghi Lộc, NGhệ An

70

Nguyễn Tiến Mạnh   16M-9022 Hải Phòng, Hải Dương

71

Nguyễn Anh Tú   27C-00946 Mường Nhé, Điện Biên

72

Nguyễn Việt Đức   98C-05626 Hữu Văn Chương Mĩ, Hà Nội

73

Đỗ Thị Hải Vân   98C-02129 Đông Anh, Hà Nội

74

Thân Văn Hồng   98C-12571 Cẩm Phả, Quảng Ninh

75

Thân Thị Hùng   98C-11566 Cẩm Phả, Quảng Ninh

76

Thân Văn Vụ   98C-13168 Cẩm Phả, Quảng Ninh

77

Nguyễn Thị Thương   98C-01908 Giếng Vuông, Lạng Sơn

78

Từ VĂn Thắng   14C-08087 Vân Đồn, Quảng Ninh

79

Vũ Trung Tạo   25C-01428 Tam Đường, Lai Châu

80

Trần VĂn Anh   37C-00067 Nam Thái, Nam Đàn, Nghệ An

81

Trần Văn Độ   37C-08763 Nam Thái, Nam Đàn, Nghệ An

82

Lê VĂn Cường   29C-32618 Chợ HÀ Vĩ, Thường Tín Hà Nội

83

Hoàng Công Hoan   98C-06779 Đồng Văn Hà Giang

84

Hà Trung Văn   98C-02989 Đồng Văn Hà Giang

85

Hoàng Xuân Bách   23C-00078 Mèo Vạc, HÀ Giang

86

Đỗ Văn Cường   98C-14059 Từ Sơn, Bắc Ninh

87

NGuyễn Văn Bẩy   99K-6395 Baỏ Lâm Cao Bằng

88

Nguyễn Duy Đà   98C-01355 Yên Phúc, VĂn Quan, Lạng Sơn

89

Phạm Thị Phương   98C-09541 TP Lạng Sơn, Lạng Sơn

90

Trần Văn Tập   34M-4500 LỤc Ngạn, Bắc GIang

91

Khương Minh Thư   98C-11614 Tây Hồ Hà Nội

Tệp đính kèm:

Share.

Comments are closed.