BỘ TRƯỞNG LÊ MINH HOAN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI CỤC CHĂN NUÔI

0

Chiều ngày 28/3/2023, Đồng chí Lê Minh Hoan – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đến thăm và làm việc với cán bộ, công chức, người lao động thuộc Cục Chăn nuôi, tham dự buổi làm việc còn có đại diện Lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ: Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Viện Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Báo Nông nghiệp Việt Nam.

Đồng chí Lê Minh Hoan – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và cán bộ thuộc Cục Chăn nuôi

Thay mặt Lãnh đạo Cục Chăn nuôi, Cục trưởng Dương Tất Thắng đã báo cáo tóm tắt với Bộ trưởng lịch sử hình thành, phát triển cơ cấu tổ chức của Cục Chăn nuôi, việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Cục Chăn nuôi; báo cáo tình hình phát triển của ngành Chăn nuôi qua các giai đoạn, đặc biệt trong 15 năm trở lại đây, sau khi tái lập Cục Chăn nuôi; những thuận lợi, khó khăn, thực trạng của chăn nuôi nước ta, xu hướng phát triển chăn nuôi trên thế giới thời gian tới và đề xuất giải pháp để phát triển chăn nuôi thành ngành kinh tế – kỹ thuật, hiện đại, bền vững trong thời gian tới.

Ông Dương Tất Thắng – Cục trưởng Cục chăn nuôi báo cáo tóm tắt với Bộ trưởng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành chăn nuôi trong thời gian qua, trong đó có đóng góp quan trọng của Cục Chăn nuôi trong xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách; chỉ đạo và tổ chức sản xuất chăn nuôi; giám sát, thanh tra, kiểm tra thực hiện chính sách, pháp luật về chăn nuôi. Ngành chăn nuôi đã cung cấp đủ, dồi dào thực phẩm cho 100 triệu dân, bảo đảm an ninh thực phẩm, tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân, giá trị sản xuất chăn nuôi tăng 5,93% so với năm 2021, đóng góp 26,7% trong tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, từng bước chuyển từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp.

Để phát triển chăn nuôi thành ngành kinh tế – kỹ thuật, hiện đại, bền vững, thực  hiện các mục tiêu mà Luật Chăn nuôi, Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2045 đặt ra, Bộ trưởng đề nghị Cục Chăn nuôi cần làm tốt công tác tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phục vụ phát triển ngành; thực hiện xây dựng cơ cấu đàn vật nuôi hợp lý, phát triển các giống vật nuôi bản địa, phát triển chăn nuôi an toàn sinh học, chăn nuôi hữu cơ, chăn nuôi theo mô hình kinh tế tuần hoàn; kiểm soát tốt chất lượng giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi; bên cạnh đó làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, dự báo thị trường sản xuất chăn nuôi.

Cục trưởng Dương Tất Thắng trân trọng cảm ơn và cam kết với Bộ trưởng, Lãnh đạo Bộ.

Cục trưởng Dương Tất Thắng trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến phát biểu, chỉ đạo của Bộ trưởng, cảm ơn sự quan tâm của cá nhân Bộ trưởng đối với ngành chăn nuôi nói chung và Cục Chăn nuôi nói riêng. Đồng thời cam kết với Bộ trưởng, Lãnh đạo Bộ tiếp tục xây dựng Cục Chăn nuôi thành một tập thể đoàn kết, nỗ lực công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Bộ giao./.

                                                           Cục Chăn nuôi.

Share.

Comments are closed.