8. Cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với hàng hóa xuất khẩu (lĩnh vực chăn nuôi)

0

8.1. Trình tự thực hiện:

– Bước 1: Tổ chức gửi hồ sơ về Cục Chăn nuôi.

– Bước 2: Kiểm tra nội dung hồ sơ:

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, đúng quy định, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Cục Chăn nuôi thông báo để thương nhân hoàn thiện hồ sơ.

Thời hạn cấp CFS không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày thương nhân nộp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định. Trường hợp không cấp CFS, Cục Chăn nuôi có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

8.2. Cách thức thực hiện:

– Trực tiếp.

– Qua đường bưu điện.

8.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

  1. a) Hồ sơ gồm:

– Văn bản đề nghị cấp CFS nêu rõ tên hàng, mã HS của hàng hóa, số chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm hoặc số đăng ký, số hiệu tiêu chuẩn (nếu có), thành phần hàm lượng hợp chất (nếu có), nước nhập khẩu hàng hóa: 1 bản chính, thể hiện bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

– Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 1 bản sao có đóng dấu của thương nhân.

– Danh Mục các cơ sở sản xuất (nếu có), bao gồm tên, địa chỉ của cơ sở, các mặt hàng sản xuất để xuất khẩu: 1 bản chính.

– Bản tiêu chuẩn công bố áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa kèm theo cách thể hiện (trên nhãn hàng hóa hoặc trên bao bì hàng hóa hoặc tài liệu kèm theo sản phẩm, hàng hóa): 1 bản sao có đóng dấu của thương nhân.

  1. b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

8.4. Thời hạn giải quyết:

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, đúng quy định, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Cục Chăn nuôi thông báo để thương nhân hoàn thiện hồ sơ.

Thời hạn cấp CFS không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày thương nhân nộp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định. Trường hợp không cấp CFS, Cục Chăn nuôi có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

8.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân.

8.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Chăn nuôi.

8.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận: Không.

8.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không.

8.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Không.

8.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Cục Chăn nuôi cấp CFS đối với hàng hóa xuất khẩu theo các quy định sau:

– Có yêu cầu của thương nhân xuất khẩu về việc cấp CFS cho hàng hóa.

– Hàng hóa có tiêu chuẩn công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

(Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương)

8.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.

Share.

Comments are closed.