Cơ cấu tổ chức của Cục Chăn nuôi

0
TT Họ và tên Chức vụ
I LÃNH ĐẠO CỤC
1 Nguyễn Xuân Dương Quyền Cục trưởng
2 Nguyễn Văn Trọng Phó Cục trưởng
3 Tống Xuân Chinh Phó Cục trưởng
II VĂN PHÒNG CỤC
4 Quách Tố Nga Chánh Văn phòng
5 Đặng Đình Quyết Phó Chánh Văn phòng
6 Đinh Thị Kim Liên Chuyên viên
7 Nguyễn Vũ Ninh Chuyên viên
8 Hứa Như Anh Hợp đồng 68
9 Phạm Quang Quảng Đông Nhân viên
10 Nguyễn Thành Đức Hợp đồng 68
III PHÒNG KẾ HOẠCH, TỔNG HỢP
11 Phạm Thị Kim Dung Trưởng phòng
12 Vũ Thị Liên Phương Phó Trưởng phòng
13 Hoàng Thị Thanh Hà Kế toán trưởng
14 Bùi Khắc Hùng Chuyên viên
15 Bùi Hải Nguyên Chuyên viên
16 Võ Trọng Thành Chuyên viên
17 Trần Thị Thanh Thủy Hợp đồng 68
IV PHÒNG THANH TRA, PHÁP CHẾ
18 Nguyễn Ngọc Phục Quyền Trưởng phòng
19 Nguyễn Văn Hào Chuyên viên
20 Hoàng Thị Thiên Hương Chuyên viên
21 Nguyễn Văn Tình Chuyên viên
V PHÒNG GIỐNG VẬT NUÔI
22 Chu Đình Khu Trưởng phòng
23 Lã Văn Thảo Phó Trưởng phòng
24 Đỗ Văn Hoan Phó Trưởng phòng
25 Nguyễn Văn Hậu Chuyên viên chính
26 Đào Lệ Hằng Chuyên viên
27 Trần Thị Ngọc Lan Chuyên viên
VI PHÒNG THỨC ĂN CHĂN NUÔI
28 Ninh Thị Len Trưởng phòng
29 Hoàng Hương Giang Phó Trưởng phòng
30 Nguyễn Sức Mạnh Chuyên viên chính
31 Lê Việt Hà Chuyên viên
32 Nguyễn Hoàng Hải Chuyên viên
33 Nguyễn Thị Hải Chuyên viên
VII PHÒNG MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG NGHỆ CHĂN NUÔI
34 Nguyễn Quỳnh Hoa Trưởng phòng
35 Đường Công Hoàn Phó Trưởng phòng
36 Tiến Hồng Phúc Phó Trưởng phòng
37 Hoàng Thị Thủy Chuyên viên
38 Trương Mạnh Trường Chuyên viên
VIII VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỤC PHÍA NAM, TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
39 Đỗ Hữu Phương Trưởng phòng
40 Hồ Mộng Hải Phó Trưởng phòng
41 Mai Thế Hào Phó Trưởng phòng
42 Nguyễn Thanh Bình Chuyên viên chính
43 Đỗ Tiến Sâm Hợp đồng 68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share.

Comments are closed.